De AVG en straatfotografie, bijt dat elkaar?

De AVG en straatfotografie, bijt dat elkaar? Om maar direct het antwoord te geven: absoluut niet.

Er is onder fotografen, fotoclubs en tal van anderen een idee ontstaan dat met het in werking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf mei 2018 er geen mogelijkheid meer zou bestaan tot het beoefenen van de door velen zo geliefde straatfotografie. Niets is echter minder waar.

De AVG op zich heeft in eerste instantie weinig met fotografie te maken. De AVG doet niets anders dan bepalen wat men wel en niet mag doen met persoonsgegevens van mensen en dát is nu precies waar het in de straatfotografie niet over gaat. Velen maken een punt van het feit dat een foto van een persoon per definitie een persoonsgegeven zou zijn. In een aantal gevallen is dit zo, maar over het algemeen geldt dit niet voor straatfotografie. Er is namelijk een uitzondering van toepassing die je later in het artikel kunt vinden. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan ben ik het helemaal met je eens dat dit de doodsteek zou betekenen voor de straatfotografie.

En dáár zit ‘m nu juist de crux van het verhaal. Een willekeurige foto gemaakt op straat met daarop één of een aantal willekeurige personen zal vrijwel niet kunnen leiden tot het identificeren van één of meerdere bepaalde personen, Daarmee voldoet zo’n foto dus niet aan de definitie van wat een persoonsgegeven is. De wetsomschrijving zegt hierover dat een persoon in een foto zonder enige moeite identificeerbaar moet zijn en dat is een persoon in een gemiddelde straatfoto niet. Je zult heel wat moeite moeten doen om een afgebeelde persoon te herleiden tot één bepaald individu met de daarbij behorende gegevens. Pas dán heb je een persoonsgegeven. Als een persoon zichzelf zou herkennen in een door mij gemaakte straatfoto, dan betekent dat alléén maar dat de afgebeelde persoon zichzelf herkent. Echter betekent dat natuurlijk niet dat deze persoon ook door ánderen direct herkent en geïdentificeerd wordt.

Als we het in dit geval over een BN’er of eventueel een BB’g (bekende Belg) hebben, dan begeven we ons al direct op een heel ander terrein. Pas bij dergelijke personen kunnen we gaan praten over bijvoorbeeld het portretrecht, verzilverbaar portretrecht etc etc, en dat is weer een héél ander gegeven dan die “vermaledijde” AVG. Dat je als straatfotograaf moet oppassen om een bekend persoon te fotograferen en te publiceren is iets wat we eigenlijk al jaren weten. Tot op dit moment is dit nog nooit een reden geweest om maar te stoppen met straatfotografie of om de straatfotografie dood te verklaren.

UITZONDERINGEN

Er zijn bepaalde uitzonderingen in de AVG opgenomen voor journalistieke, literaire en artistieke doeleinden. Dat betekent dat je als fotograaf altijd gewoon mag blijven fotograferen! Als je echter foto’s voor eigen reclamedoeleinden wilt gebruiken zoals een advertentie, dan is het wel verstandig om toestemming te vragen, net als wanneer je bijvoorbeeld foto’s in gaat sturen voor een fotowedstrijd.

Alles bij elkaar is er dus absoluut geen enkele reden om niet lekker met straatfotografie bezig te zijn. Wél is het belangrijk dat je de AVG wet in gedachten houdt. Zorg er ook voor dat je jezelf staande houdt tegen opmerkingen die ongetwijfeld wel eens op je af zullen komen tijdens het bedrijven van straatfotografie. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die ook tijdens mijn workshops en lezingen straatfotografie veelvuldig aan bod komen.

Dus wat let je…?!